Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
A+ A A-

OGŁOSZENIE na wynajęcie pasa drogowego pod letni ogródek gastronomiczny – Plac Zwycięstwa.

Burmistrz Gryfic zaprasza podmioty zainteresowane urządzeniem i funkcjonowaniem letniego ogródka gastronomicznego zlokalizowanego w pierzei północnej pl. Zwycięstwa ( działka nr 354/6 ) w Gryficach do złożenia deklaracji pisemnej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37 , I piętro p.103 w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 15:30.

Plac Zwycięstwa jest pasem drogowym, więc funkcjonowanie ogródka gastronomicznego odbywało się będzie na podstawie Decyzji na zajęcie pasa drogowego wydanej przez Burmistrza Gryfic na czas określony. Koszt zajęcia 1 m2 placu na ww. cel wynosił będzie 0,50 zł brutto za jeden dzień.
Gmina Gryfice zamierza przeznaczyć na ten cel część powierzchni placu od 50 do 100 m2 w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r.
W deklaracji pisemnej należy wpisać :
- powierzchnię planowanego zajęcia placu pod sezonowy ogródek
gastronomiczny
- planowany okres zajęcia w dniach
- oświadczenie o akceptacji załączników do niniejszego ogłoszenia, a mianowicie:
1) Wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie tymczasowego ogródka gastronomicznego w pasie drogowym
2) Warunków zajęcia pasa drogowego (część nawierzchni Placu Zwycięstwa w Gryficach) pod gastronomiczny ogródek letni oraz warunków jego
zagospodarowania.

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk