Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert
A+ A A-

Zakończenie projektu ,,Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice”.

W dniu 19 grudnia 2018 r. w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. 3 Maja w Gryficach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice".

Realizacja projektu, dzięki staraniom Burmistrza Gryfic , została przedłużona o pół roku i objęła swoim działaniem oprócz naszych gimnazjalistów również uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 i uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach. Łącznie udział w projekcie wzięło 542 uczniów i 57 nauczycieli gryfickich szkół podstawowych. W okresie od 1 września 2017 r. do końca 2018 roku zrealizowano szkolenia nauczycieli oraz przeprowadzono 3200 godzin zajęć dydaktycznych i 224 godzi zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie Szkoły Podstawowe nr 3 i 4 wzbogaciły się o 5 tablic multimedialnych, 31 laptopów , 95 tabletów wraz z szafami do ich przechowywania. Dodatkowo doposażone zostały pracownie szkolne: biologiczno- chemiczne, fizyczne i geograficzne w szafy z odczynnikami, modele szkieletu człowieka, globusy, kompasy, mikroskopy, wagi i inne pomoce dydaktyczne zgodne z katalogami MEN. Dzięki udziałowi w projekcie partnera nauczyciele podnieśli kompetencje zawodowe w zakresie wiedzy ogólnodydaktycznej i metodycznej opartej na nowoczesnych narzędziach cyfrowych TIK, metodach twórczego rozwiązywania problemów i zasadach realizacji zajęć wspomagających uczenie się uczniów i rozwijających ich kompetencje. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości nauczania, a dodatkowe wyposażenie będzie służyło następnym rocznikom uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w Gryficach. Projekt „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, RPZP.08.00.00 Edukacja, działanie RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie z Correct Education sp. z o.o. z Łodzi.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk