Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 kwietnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl
A+ A A-

Burmistrz Andrzej Szczygieł otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu roku 2017.

Burmistrz Andrzej Szczygieł otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu roku 2017. – To jest zasługa całej załogi, urzędników, którzy ciężko pracowali, ale także dobrej współpracy z radnymi – podkreślał podczas środowej sesji włodarz Gryfic. Tym razem radni byli jednomyślni podczas głosowania. Zarówno wydatki jak i przychody gminne zostały zrealizowane na blisko 100% poziomie. W 2017 roku gmina po raz pierwszy realizowała tak ambitną uchwałę budżetową.


Sukces możliwy tylko w zespole
Praca nad budżetem to niełatwy kawałek chleba. Wie to każdy samorządowiec. Jeśli mierzy wysoko i planuje ambitnie musi mieć mocny zespół. – Podziękowania za to absolutorium należą się wszystkim pracownikom a także wszystkim radnym, bo to oni ustalają przecież warunki współpracy – mówił podczas środowej sesji burmistrz Andrzej Szczygieł, któremu rada jednomyślnie przyznała absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. – Realizacja budżetu pokazuje, że potrafimy znaleźć wspólny język z radnymi i radą. Podkreślam to jest praca zbiorowa. To tylko symbol, że ocenia się pracę burmistrza, bo tak naprawdę ocenia się pracę wielu ludzi. To przecież jest i ilość pozyskanych pieniędzy, trafnych decyzji administracyjnych i kadrowych. Pracujemy po to, by zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców, ale także powiększać majątek gminny – przekonywał burmistrz.
Ambitny rok
W minionym roku poprzeczka budżetowa  została po raz pierwszy tak wysoko ustawiona. Planowane dochody ustalone na poziomie 108 324 616 zł wykonano na poziomie 98,9% w tym dochody własne w kwocie 50 675 145 złotych na poziomie 98,5%. Planowane wydatki w kwocie 108 666 053 zł wykonano na poziomie 96,6% planu, zaś prognozowane wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 8,6 mln złotych udało się zrealizować na poziomie 99,0%. Zaś dochody z tytułu różnych podatków wzrosły o ponad 3,1 mln złotych.  W roku 2017 wpływy do kasy gminnej z tego tytułu wyniosły 31 817 415 złotych. – Chcę podkreślić, że mimo wzrostu gmina prowadzi przyjazną politykę podatkową wobec podatników. W 2017 nie podnosiliśmy stawek podatkowych, podobnie jak w roku bieżącym. Z powodu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet nie pozyskał 2  649 000 zł – tłumaczy Andrzej Szczygieł. Z pieniędzy zaplanowanych w ubiegłorocznym budżecie zrealizowano aż 97 zadań na łączną kwotę ponad 8,6 mln złotych. Kilka z nich jak np. budowa przedszkola czy budynku wielorodzinnego nabiera tempa dopiero teraz, ale po raz pierwszy została wpisana w uchwałę budżetową 2017.
Z budżetu gminy udzielono dotacji na m.in.: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 Zaleszczyce – Gryfice (200 tysięcy zł), budowę kładki dla pieszych nad rzeką Regą (500 tys. złotych) na utrzymanie świetlic wiejskich 233,745 złotych, remont dachu budynku GDK (ponad 88 tys. złotych).

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk