Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy
A+ A A-

Projekt „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice"

                                                                      

28 września 2017 r. – Burmistrz Gminy Gryfice zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.: „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, RPZP.08.00.00 Edukacja, działanie RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPZP.08.02.00-32-K019/17-00.

 

Celem Projektu „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice" jest: podwyższenie jakości procesu kształcenia poprzez podniesienie kompetencji wśród nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach i w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach, w zakresie podstawy kształcenia ogólnego, dzięki realizacji dodatkowych zajęć i szkoleń oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Tekst projektu dostępny w załączeniu.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*