Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 stycznia 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Wanda, Tytus
A+ A A-

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, II piętro wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości.

Dokumenty w załączeniu.

Czytaj dalej...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, II piętro wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości.

Dokumenty w załączeniu.

Czytaj dalej...

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym, które odbędzie się już 7 lutego 2020 r. Tego dnia na scenie miejskiej wystąpi z koncertem Alosza Awdiejewa.

Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizację pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Ogłoszenie do pobrania w załączeniu.

 

Czytaj dalej...

XVIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach.

Uprzejmie zawiadamiamy, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 28 stycznia 2020 r. (wtorek) godz. 10:00.

Rada obradować będzie w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.

Porządek obrad do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach zachęca wszystkie pary małżeńskie, zameldowane na terenie Gminy Gryfice i Gminy Brojce, które w 2020 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, (a nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie) do składania wniosków o przyznanie powyższych odznaczeń.

Czytaj dalej...

Informujemy, że projekt „Poprawa jakości powietrza na terenie Gryfic, poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na niskoemisyjne" został umieszczony na liście rezerwowej. Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie oceniła wniosek gminy Gryfice na wymianę 135 pieców węglowych, który opiewał na kwotę ponad 1 mln złotych. Jednakże z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków, 33 gminy – wśród nich gryficki samorząd nie otrzymały środków na realizację projektu.

Czytaj dalej...

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach zaprasza Państwa na spotkanie autorskie z panem Robertem Górskim które odbędzie się w środę 22 stycznia br. Tematem spotkania będzie książka "Jak zostałem prezesem" - Kulisy „Ucha Prezesa", opowiedziane przez twórcę tego najpopularniejszego polskiego serialu internetowego, który obejrzały miliony ludzi. W trakcie dyskusji być może poznamy odpowiedź na pytanie, czy Adrian wszedł, czy nie do gabinetu Prezesa, która przecież tygodniami rozgrzewała publiczności.

Czytaj dalej...

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2020 roku będą reprezentowali młodzież z całego regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął nabór Kandydatów / Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj dalej...

Kwalifikacje wojskowe - 2020.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku. Obwieszczenie w całości do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk