Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:4 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor
http://www.gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://www.gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://www.gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://www.gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 30. rocznicy reformy samorządowej, która przywróciła gminom możliwość samostanowienia pragniemy wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w prace na rzecz naszej gminy. Podziękowania kierujemy do Radnych Rady Miejskiej obecnej i poprzednich kadencji oraz do sołtysów, rad sołeckich i rad osiedlowych, doceniając współpracę z nimi.
Dzisiejszy dzień to także okazja do złożenia życzeń naszym współpracownikom z Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice. Wspólne działania i dobra ich koordynacja między wszystkimi elementami samorządu gminnego jest ważne dla kondycji społeczności lokalnej. Świętując Dzień Samorządu Terytorialnego pamiętajmy o tym, by dobro tej społeczności przyświecało nam wszystkim w podejmowaniu decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za nie.

 Burmistrz Gryfic             Zastępca Burmistrza Gryfic
Andrzej Szczygieł               Marzena Domaradzka

Czytaj dalej...

Transmisja z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Gryficach - zapraszamy.

TRANSMISJA

Czytaj dalej...

Wznowienie zajęć w Gryfickim Domu Kultury.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 01 czerwca 2020r. wznawiamy stacjonarny tryb zajęć w Gryfickim Domu Kultury dla wybranych form działalności:

Czytaj dalej...

Nowa sieć sanitarna w gminie.

Gmina Gryfice oddała do użytku kolejną inwestycję wodno – kanalizacyjną. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice" została zakończona wiosną tego roku. Przedsięwzięcie sfinansowano częściowo dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całość inwestycji kosztowała 768 571,62 zł, z czego 309 718,00 zł to właśnie wsparcie z środków unijnych. Umowa na zadanie została podpisana w 2017 roku.

Czytaj dalej...

Urząd Miejski w Gryficach przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 %.

Czytaj dalej...

Uprzejmie zawiadamiamy, że XXI sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 10:00, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przebieg obrad XXI sesji Rady Miejskiej dostępny będzie w internecie na stronie www.bip.gryfice.eu

Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej...

Żegnamy Śp. Reginę Borowiak.

Z wielkim smutkiem i poczuciem ogromnej straty żegnamy Śp. Reginę Borowiak, naszą koleżankę, emerytkę, wieloletnią pracownicę Urzędu Miejskiego w Gryficach, z którym zawodowo związana była od 1999 r. Od dnia 05 marca 1999 r. objęła stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i do dnia przejścia na emeryturę czyli do 28 września 2017 r., wykonywała pracę z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, oddając potrzebującym całą dobroć swego serca.

Czytaj dalej...

Zabytki techniki w gryfickim skansenie oglądać można już od poniedziałku (18 maja 2020). Zwiedzanie możliwe będzie w rygorze sanitarnym skonsultowanym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. W przyszłym tygodniu wznawia działalność także muzealny sklep internetowy.

Czytaj dalej...

Uprzedzając mieszkańców Gminy Gryfice o ewentualnych uniedogodnieniach związanych z ruchem samochodowym informujemy, iż w ramach projektu Baltic Pipe w dniu 21 maja br. obędzie się wizja lokalna na trasie gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Wizja lokalna związana jest z przeglądem zaprojektowanej trasy przez pracowników firmy GAZ-SYSTEM S.A. oraz przedstawicieli firm zewnętrznych.

Czytaj dalej...

Zakład ogłasza możliwość nabycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego:
1. Samochód ciężarowy – marki FSC-Lublin Żuk A-075, rok produkcie 1980. Cena minimalna 5000,00 zł
2. Ciągnik rolniczy- marki URSUS C 360, rok produkcji – 1978. Cena minimalna 15 000,00 zł
3. Samochód ciężarowy – marki STAR, model SK-4, rok produkcji - 1986. Cena minimalna 5 000,00 zł
4. Samochód ciężarowy – marki Jelcz, model SK – 8, rok produkcji – 1985. Cena minimalna 8 000,00 zł

Szczegóły na stronie: http://bip.zgk.gryfice.eu/strony/menu/14.dhtml

Czytaj dalej...

Szanowni Państwo ! Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne, będące:

Czytaj dalej...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach wydaje również "Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy" w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie: https://eprasa.pl/search?qu=Zachodniopomorski+Magazyn+Rolniczy

Czytaj dalej...

KRUS Koszalin informuje.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje o podjęciu działań prewencyjnych na rzecz społeczności wiejskiej i przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących kampanii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w gospodarstwie rolnym.
Materiał do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

oświadczenie Burmistrza Gryfic.

Oświadeczenie Burmistrza Gryfic w sprawie otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół.

Czytaj dalej...

Informujemy, że w dniach 18-22.05.2020 r. na zlecenie Gminy Gryfice, FHU Krzysztof Grabowiecki Spółka z o.o. organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (stare meble, okna i drzwi, dywany itp.).

Czytaj dalej...

W miniony wtorek Rada Miejska na wniosek Burmistrza Gryfic przyjęła dwie, kluczowe uchwały dedykowane gryfickim przedsiębiorcom, których firmy zostały dotknięte stratami z powodu epidemii. Działania podjęto w oparciu o art. 15 Ustawy z dni 31 marca 2020 r. o tarczy antykryzysowej, która wprowadza nowe instrumenty pomocowe dla biznesu.

Czytaj dalej...

Drodzy Rodzice!
W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego prawdopodobnego otwarcia przedszkoli i wybranych szkół od 6 maja br. mając na względzie bezpieczeństwo, prosimy o wyposażenie dzieci w środki ochrony osobistej /maseczki i rękawiczki/.

Czytaj dalej...

Drodzy Rodzice,
od 6 maja br. najprawdopodobniej nasze przedszkola i być może wybrane szkoły będą prowadziły zajęcia opiekuńcze dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach, ale pod pewnymi warunkami, uwzględniającymi zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji.

Czytaj dalej...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, II piętro wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości.

Dokumenty w załączeniu.

Czytaj dalej...

Muzyczna Majówka Online.

Gmina Gryfice, Gryficki Dom Kultury oraz Red Swing Low Gryfice zapraszają na Muzyczną Majówkę Online.

Kiedy?
1-go, 2-go i 3-go Maja

O której?
12:00

Gdzie?
Facebook, Instagram oraz YouTube orkiestry Red Swing Low Gryfice

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk