*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:31 października 2014 roku  |  Imieniny obchodzą:
A+ A A-

BUDŻET OBYWATELSKI

Lista zadań do głosowania (kolejność: data wpływu):

1. Wykonanie nawierzchni i chodników na drodze nr 370 ul. Pomorska w Gryficach – wartość zadania: 145.000,00 zł

2. Utwardzenie placu – położenie kostki polbruk – zaplecze budynków Plac Zwycięstwa 3, 4, 5, 6 w Gryficach – wartość zadania: 87.000,00 zł

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

We wrześniu 2013 r. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Gryficach wraz ze Szkołą Podstawową nr 4 im. I Brygady Kawalerii Warszawskiej przystąpiło do realizacji dwuletniego gminnego programu edukacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiera się na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Czytaj dalej...

BUDŻET OBYWATELSKI

Burmistrz Gryfic uprzejmie informuje, że w dniu 31.10.2014 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń umieszczonych przed Urzędem i w Urzędzie będą dostępne wykazy zadań, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.gryfice.eu dostępne jest zarządzenie Burmistrza Gryfic nr 1253/2014 z dnia 07.10.2014 r., w którym określono, że wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Gryfice, którzy ukończyli 16 lat.

Czytaj dalej...

Burmistrz Gryfic uprzejmie informuje, że w dniu 04.11.2014 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gryficach odbędą się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfice w części dotyczącej zadań, które będą realizowane w ramach ww. strategii w latach 2014-2024.

AUTORYTET SPORTOWY W GRYFICACH - relacja audio

Tydzień temu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie mieszkańców i studentów Gryfickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM.

Czytaj dalej...

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiamy, że LV sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 28 października  2014 r. (wtorek)  godz. 11:00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Projekt porządku obrad do pobrania.

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

BURMISTRZ KANDYDUJE NA... BURMISTRZA

Informujemy, że kandydatura naszego obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Gryfice Andrzeja Szczygła 13 października została zgłoszona przez KWW Ziemia Gryficka do Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach. Protokół potwierdzający w załączeniu.

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

Ideą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom decydowania o konkretnym przeznaczeniu pieniędzy z gminnego budżetu. W imieniu burmistrza serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne, które pomoże sprawnie wdrożyć ten pomysł w naszym regionie. 

 

KIEDY? 22/10/2014 GODZINA 19:00

GDZIE? MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFICACH

STUDENCI-SENIORZY LICZĄ SIĘ W GRYFICACH!

...a LICZĄ się przede wszystkim dla tych, którzy jakiś czas temu dostrzegli problem niewypełnionej luki, jaką jest praca społeczna na rzecz osób starszych. Już drugi rok funkcjonuje w naszym mieście Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany przez Gryficką Akademię Przyszłości.

Czytaj dalej...

NOWO POWSTAŁE MIEJSCE INTEGRACJI W BARKOWIE

Dnia 18 października 2014 r. w Barkowie odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa związane z otwarciem nowo powstałego miejsca integracji. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, który przeciął wstęgę z najmłodszym przedstawicielem społeczności Barkowa oraz trzema mieszkankami, które złożyły wniosek i pozyskały fundusze na realizację altany i grilla.

Czytaj dalej...

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Podgórnej i Niepodległości w obrębie miasta nr 5. Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości:

Czytaj dalej...

na zbycie nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej

Czytaj dalej...

30 września 2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,w którym uczestniczyli: Andrzej Szczygieł- Burmistrz Gryfic, Zbigniew Chabowski- Zastępca Burmistrza Gryfic, Krzysztof Kałęcki- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej, Roman Dziduch- Prezes KSSSE oraz Maciej Borowski- przedstawiciel KSSSE.

Czytaj dalej...

Jest taka profesja, która zawsze będzie budzić nasz ogólny szacunek i zaufanie. O tym, że trudno jest być nauczycielem przekonują studenci, którzy coraz częściej wybierają inną ścieżkę zawodową z powodu ogromnych wyzwań, jakie stają przed belframi co roku. Praca z dziećmi i młodzieżą - trudna, a jednocześnie tak bardzo satysfakcjonująca. W tym roku oświata przyniosła w Polsce jeszcze większe zadania dla nich. Z jednej strony cały czas zmagający się z wciąż budzącymi kontrowersje ograniczeniami przywilejów karty nauczyciela, z drugiej - nowy podręcznik, niemniej dyskusyjny i z trzeciej jeszcze - debiut sześciolatków w pierwszej klasie. Mimo to, niesłabnącą motywację do pracy i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie, który stale zmienia wymagania stanowi świadomość najbardziej znaczącego uczestnictwa w edukacji i wychowaniu Polaków.

Czytaj dalej...

Pierwsze klasy i boisko pierwszej klasy

Czytaj dalej...

Informujemy, że w dniach 03-07.11.2014 r. F.H.U Krzysztof Grabowiecki organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (stare meble, okna i drzwi, dywany itp.).

Pobierz załącznik:
Czytaj dalej...

 

 

Burmistrz Gryfic uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1253/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok w dniach od 08.10.2014 r. do 29.10.2014 r. do godz. 15:00 można zgłaszać propozycje zadań do ujęcie w ww. budżecie na załączonym formularzu. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój 103).

 

Z-ca Burmistrza Gryfic

Zbigniew Chabowski

Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Burmistrz Gryfic uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1253/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok w dniu 14.10.2014 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach odbędzie się spotkanie otwarte z mieszkańcami Gminy Gryfice, na którym będzie można zgłaszać propozycje zadań do ujęcie w ww. budżecie na odpowiednio przygotowanym formularzu (dostępnym na stronie internetowej: www.gryfice.eu).

 

Z-ca Burmistrza Gryfic

Zbigniew Chabowski

Burmistrz Gryfic uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1253/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok w dniach od 08.10.2014 r. do 29.10.2014 r. do godz. 15:00 można zgłaszać propozycje zadań do ujęcie w ww. budżecie na załączonym formularzu. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój 103).

  

 Z-ca Burmistrza Gryfic

 Zbigniew Chabowski

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*