*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:3 maja 2016 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Nina, Aleksander - ¦więto Konstytucji 3-Maja
A+ A A-

Zapraszamy na wspólne obchody Święta Konstytucji 3 maja oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Impreza rozpocznie się o godz. 15:00 na Placu Zwycięstwa w Gryficach. O godz. 14:30 na ulice Gryfic wyjdzie korowód spod placówek PSOUU Koło w Gryficach (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).
W programie:
14:30 - Prolog – Korowód ulicami Gryfic spod placówek PSOUU w Gryficach,
15:00 – Plac Zwycięstwa:
15:00 – 15:40 – Czas Poloneza – Koncert Majowy,
15:40 – 17:50 – występy muzyczne i taneczne:
– podopiecznych oraz pracowników gryfickiego koła PSOUU,
– zespołów z Gryfickiego Domu Kultury,
– zespołu Tańca Ludowego z L.O. im. Bolesława Chrobrego,
– klauna Tomcia,
17:50 – 18:00 – wspólne odtańczenie Poloneza,
18:00 – 19:00 – zabawa pod chmurką z zespołem Kelleris.

Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej "Po prostu Paryż" autorstwa Cezarego Dubiela oraz Andrzeja Krupińskiego.

Wernisaż odbędzie się 5 maja o godz. 17:00 w Muzeum i Galerii "Brama" w Gryficach.
Wystawa będzie czynna od maja do czerwca 2016 r.

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanych do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty.

Odnośnik do artykułu w BIP - Urzędu Miejskiego w Gryficach

 

Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 495/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 495/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w budżecie Gminy w rozdziale 85121 ochrona zdrowia.

Odnośnik do artykułu w BIP - Urzędu Miejskiego w Gryficach

Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 494/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 494/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Odnośnik do artykułu w BIP - Urzędu Miejskiego w Gryficach

Czytaj dalej...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach

uprzejmie informuje, że

w ramach obchodów w powiecie gryfickim

Europejskiego Tygodnia Szczepień,

w dniach od 25 do 27 kwietnia 2016r. w godzinach od 9.00 do 12.00

w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach przy ul. Nowy Świat 6

zostanie otwarty

PUNKT  INFORMACYJNY

DLA RODZICÓW,  OPIEKUNÓW,  OSÓB ZAINTERESOWANYCH

na temat szczepień ochronnych ujętych w kalendarzu szczepień
jako obowiązkowe i zalecane.

 

Informacji można uzyskać również telefonicznie pod numerem

91 38 78 319 lub 91 38 78 320.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest

propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom

oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie korzyści,

jakie przyniosły szczepienia.

 

Europejski Tydzień Szczepień został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia i od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

 

 

- Serdecznie Zapraszam

 

 

                Szczepienia ochronne

                  są najskuteczniejszą metodą

                   profilaktyki
                   chorób zakaźnych.

 

Czytaj dalej...

ZEBRANIE WIEJSKIE W ZIELINIE

Burmistrz Gryfic zawiadamia o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa i wyboru nowego sołtysa w sołectwie Zielin.

I termin zebrania- 28 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00

W przypadku, gdy na zebranie przybędzie mniej niż 50% mieszkańców uprawnionych do głosowania w sołectwie wyznacza się:

II termin zebrania- 28 kwietnia 2016 r. o godz. 18:30

Zebranie odbędzie się w wiacie wiejskiej w Zielinie

Spis wyborców uprawnionych do głosowania będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gryficach, pok. 228 w dniach od 21.04.2016 do 25.04.2016 r., w godz. 7:30 - 15:30. W terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu.

Czytaj dalej...

nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Wincentego Witosa, Malinowej, Liliowej oraz w Niekładziu, Borzęcinie, Grądach i Wołczynie- przedmiotem przetargów są nieruchomości wg załącznika (do pobrania).

Czytaj dalej...

KONKURS WIEDZY O ZIEMI GRYFICKIEJ

11.04.2016 w gryfickiej bibliotece odbył się finał organizowanego przez nas VI KONKURSU WIEDZY O ZIEMI GRYFICKIEJ. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Poziom wiedzy wszystkich uczestników był bardzo wysoki i dopiero dogrywka wyłoniła zwycięzców.

Czytaj dalej...

ZEBRANIE WIEJSKIE W SMOLĘCINIE

Burmistrz Gryfic zawiadamia o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa i wyboru nowego sołtysa w Sołectwie Smolęcin z miejscowością Łopianów.

I termin zebrania- 22 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00

 

W przypadku, gdy na zebranie przybędzie mniej niż 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania w sołectwie wyznacza się:

II termin zebrania- 22 kwietnia 2016 r. o godz. 18:30

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Smolęcinie

Spis wyborców uprawnionych do głosowania będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gryficach, pok. 228 w dniach od 15.04.2016 do 19.04.2016 r., w godz. 7:30 - 15:30.  W terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu.

Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury oraz Teatr Lalek Marko zapraszają na edukacyjną bajkę pt. "Koziołek Matołek w Chinach". Spektakl odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej GDK.
Czas trwania ok. 45 min., wstęp: 10 zł/os.
Zapraszamy do rezerwacji telefonicznych pod numerem 91 384 26 88 lub indywidualnie w sekretariacie GDK przy ul. Niepodległości 53 w Gryficach.

Czytaj dalej...
Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w kwietniu 2016 r. w Augustowie, Legnicy i Koszalinie.
Czytaj dalej...

Burmistrz Gryfic zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2016 r. o godzinie 8.41 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania i pracy syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający jedną minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, wynikających z komunikatu. Zakończenie emisji sygnału jest równoznaczne z jego odwołaniem. Celem treningu jest wyrażenie pamięci i uhonorowanie ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku w 2010 r.

Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki na rejonowe eliminacje PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ oraz PRZEGLĄDU SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH, organizowanych w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Czytaj dalej...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na spotkanie informacyjne "Środa z funduszami" na projekty energii odnawialnej i termomodernizacji.

W ramach spotkania przedstawione zostaną Państwu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 06.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach (sala nr 315) w godzinach 10:00- 13:00.

Czytaj dalej...

Informujemy, że od dnia 1.04.2016 r. zostało uruchomione nowe wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach - od strony ul. Młyńskiej na potrzeby Klientów korzystających z programu 500+.

Czytaj dalej...

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

Protokół z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Gryfic Zarządzeniem 466/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w celu zaopiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice- prowadzenie klubu abstynenta", które odbyło się w dniu 29.03.2016 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Czytaj dalej...

RUSZA PROGRAM "RODZINA 500+"

Świadczenia wychowawcze realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Plac Zwycięstwa 37.

Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, opublikowana 17 lutego 2016r. (Dz. U z 2016r., poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wynosi miesięcznie 500 zł.

Czytaj dalej...

PROJEKT "O FINANSACH W BIBLIOTECE"

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Narodowym Bankiem Polskim przy udziale bibliotek w całym kraju realizują projekt, który dotyczy osób w wieku 50+ oraz osób mieszkających z taką osobą. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez naszych bibliotekarzy, uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę o bankowości elektronicznej i  domowych finansach, co pozwoli im na lepsze wykorzystanie i bezpieczne dysponowanie środkami oraz ułatwi zarządzanie domowym budżetem.

Czytaj dalej...
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*