*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 lutego 2016 roku  |  Imieniny obchodzą: Dorota, Bohdan, Ksenia
A+ A A-

BEZPŁATNE LODOWISKO W GRYFICACH!

Już od 15 stycznia do 13 marca podczas akcji ZIMA ZET I BANKU BGŻ BNP PARIBAS  możemy bawić się na lodowiskach w całej Polsce i w wybranych lokalizacjach skorzystać z nich bezpłatnie. Z bezpłatnych lodowisk można skorzystać między innymi w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Olsztynie i Warszawie.

Dodatkowo w 10 lokalizacjach pojawi się specjalne przenośne lodowisko- w Gryficach w dniach 13-14 lutego.

Czytaj dalej...

SIS "UŚMIECH"- SZKÓŁKA PIŁKARSKA "DIEGO" ORGANIZUJE NA HALI SPORTOWEJ SP 4 TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH W FERIE W DNIACH:

Czytaj dalej...

Spotkanie Noworoczne odbędzie się 30 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Gryfickim Domu Kultury.

W programie:

- występ Zespołu Piosenki i Ruchu "Tarantule";

- przemówienia okolicznościowe;

- wręczenie podziękowań za 2015 rok;

- spotkanie z Balladą-  "Kabaret Kopydłów".

Czytaj dalej...

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiamy, że XX sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 27 stycznia 2016 r. (środa)  godz. 10:00

Rada  obradować będzie w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Porządek obrad do pobrania.

Czytaj dalej...

FERIE ZIMOWE 2016 Z GRYFICKIM DOMEM KULTURY

Zachęcamy do zapoznania się z planem ferii zimowych organizowanych przez Gryficki Dom Kultury w GDK oraz świetlicach wiejskich w gminie Gryfice.

 

Czytaj dalej...

ZOSTAW 1 % PODATKU NA POMORZU ZACHODNIM

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalej...

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286 ze zm.), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2016r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Czytaj dalej...

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2016. Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (jst), i jednostki sektora finansów publicznych (jfsp) z województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj dalej...

AZBEST 2016

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Czytaj dalej...

KRYSTYNA CZUBÓWNA W GRYFICKIEJ BIBLIOTECE

Na zaproszenie MBP w Gryficach już 29 stycznia o godz. 18:00 (w siedzibie MBP) Krystyna Czubówna będzie czytała Noblistkę Swietłanę Aleksijewicz. Wstęp wolny!

Czytaj dalej...
Gryficki Dom Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Aktywni Kulturalnie "SAK" z Rewala informuje o wernisażu wystawy pt. "Stary Rewal" - wystawa fotografii historycznej i współczesnej. Wernisaż odbędzie się 21 (czwartek) stycznia br. o godz. 17:00 w Muzeum i Galerii "Brama" w Gryficach. Wystawa będzie czynna na przełomie stycznia i lutego br.
Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury informuje o koncercie "Orkiestra i przyjaciele" w którym udział wezmą: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Red Swing Low Gryfice, uczennice Zespołu Szkół Muzycznych II-go stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, Adela Łukajn kl. II, Daria Sawczuk kl. IV, Katarzyna Augustyn oraz Mażoretkowy Chór.

Koncert odbędzie się 16 stycznia (sobota) 2016 r. o godz. 16:00 w Kościele WNMP w Gryficach.

 

Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury o koncercie kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „SWEETS" pod dyrekcją Aleksandry Nieszporek, instruktora muzyki z Gryfickiego Domu Kultury.

Koncert odbędzie się 6 stycznia (środa) 2016 r. o godz. 18:00 w Kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Górskiej 8 w Gryficach.

W programie usłyszymy m.in. kolędy:
„Lulajże Jezuniu", „Śpij dziecino", „Z narodzenia Pana", „Gore Gwiazda Jezusowi", „Kolęda góralska".

Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury informuje o koncercie w ramach tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


8 stycznia o godz. 17:00 w Gryfickim Domu Kultury.


Na koncercie będzie można posłuchać oraz obejrzeć m.in.: ZPiR "Tarantule", Zespół Tańca Ludowego L.O. im. B. Chrobrego, Orkiestrę Dętą Red Swing Low. W trakcie trwania koncertu odbędą się "licytacje" przedmiotów podarowanych przez darczyńców

Czytaj dalej...

UCHWAŁA NR XVIII/162/2015

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

 

z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

 

Czytaj dalej...

Mając na uwadze konieczność stałego doskonalenia i świadczenia usług najwyższej jakości oraz podnoszenia kultury obsługi Klienta, 6 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbył się audit dla ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008.

Czytaj dalej...

Mikołajkowa niedziela z "Uśmiechem"

13 grudnia 2015 r. odbyła się wycieczka, w której udział wzięło ponad 30 dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych działających przy szkołach podstawowych nr 3 i 4 w Gryficach. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "UŚMIECH" a finansowała Gmina Gryfice w ramach konkursu otwartego ofert.

Czytaj dalej...

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia radości, pogody ducha i spokoju.
Niech te piękne Święta będą okazją do spędzenia niezapomnianych chwil w gronie najbliższych,
zaś Nowy Rok 2016 niech przyniesie spełnienie wszelkich marzeń, w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej               Burmistrz Gryfic
       Krzysztof Tokarczyk                          Andrzej Szczygieł

Czytaj dalej...

Ośrodek  Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, iż darmowe jabłka dla potrzebujących mieszkańców Gryfic będą wydawane dnia 18 grudnia 2015 r. (tj. piątek) w magazynie przy ul. Wałowej 21A od godziny 10.00 do wyczerpania zapasów. Jabłka będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości w ilości ok. 14 kg lub 21 kg na rodzinę.

Wszelkich informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

tel. 91 38 53 277

Czytaj dalej...

W dniach od 25.11.2015 r. do 10.12.2015 r. trwa ogólnopolska Kampania "Białej Wstążki" będaca protestem przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W tym roku do Kampanii przyłącza się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W dniu 10 grudnia 2015 r. na Placu Zwycięstwa w Gryficach, od godz. 11.00 członkowie Zespołu oraz grup roboczych rozdawali będą ulotki propagujące przeciwdziałanie przemocy. W dniu 10 grudnia 2015 w godzinach od 14.00 do 17.00 w siedzibie Zakładu Opieki Zdrowotnej MIL-MED w Gryficach, ul. Ks. St. Ruta 8, odbędzie się dyżur informacyjny z udziałem przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, Policji, Sądu Rejonowego w Gryficach oraz pielęgniarki środowiskowej ZOZ MIL-MED. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnych porad lub konsultacji.

Czytaj dalej...
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*